Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut? Wij zijn via het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) aangesloten bij een zogenaamde klachtenregeling. U kunt hierover informatie vinden in de folder ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’. Deze folder kunt u vinden in onze wachtruimte, maar is tevens verkrijgbaar bij uw therapeut of onze administratief medewerksters (Dorothé Beijes-Koerselman en Margreet van den Dool- de Haan).

Heeft u verder nog vragen dan kunt u zich wenden tot Jeroen Postma of Gerard Maas.